bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang / Waar
Za. 22 juni Tuinonderhoud 09:00 uur in de Palm
Ma. 24 juni Doopzitting 20:00 uur in de Palm
Wo. 26 juni Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm
Ma. 1 juli Vergadering Kerkrentmeesters 19:30 uur in de Palm
Wo. 3 juli Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm

 

Dominee bij Cookers

In de maanden juni, juli, augstus en september geen dominee bij Cookers

 ----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

 
Datum Omschrijving Aanvang
ma 22/7 Vergadering college van kerkrentmeesters 19.30 uur
 
 

 

 

Start kerkelijk seizoen

Thema startzondag:‘Met hart en ziel – Vieren en verbinden’

Inmiddels is het einde van de zomervakantie voor veel mensen gekomen. Scholen zijn weer begonnen en nieuwe seizoenen komen er weer aan. Ook de voorbereidingen voor de jaarlijkse Startzondag zijn in volle gang. Deze Startzondag wordt gehouden op ’14 – 9 - 14’, welke datum gemakkelijk is te onthouden. Lees meer over het volledige programma voor aanstaande zondag.

Ochtenddienst 7 september Bethlehemkerk

We gaan verder met Hebreeën 12: Thema: Geloof als leerschool. In dit hoofdstuk ligt de nadruk weer op het volharden en bemoedigt Paulus ons om ‘vastberaden de wedstrijd te lopen die voor ons ligt’.

‘14-9-14’: Startzondag!

Op deze gemakkelijk te onthouden datum houden we weer de Startzondag. U heeft al kunnen lezen in de vorige Schakel, dat de voorbereidingen alweer in volle gang zijn! We brengen u graag verder op de hoogte van het programma op de Startzondag, welke gehouden wordt in de zalen van de Bethlehemkerk. Het samenbindende thema voor deze Startzondag 2014 en voor het jaarthema 2014-2015 is: ‘Met hart en ziel – Vieren en verbinden’.

Gebedsbijeenkomst Papendrecht 21 augustus

Het leed in de wereld lijkt ons soms te overspoelen. Mensen verjagen elkaar uit hun huizen en vernietigen elkaars gebedshuizen. De stroom vluchtelingen was nog nooit zo groot. De brandhaarden van de wereld lijken ver weg. Maar, onze betrokkenheid, zorg en verdriet komen recht uit ons hart. Vanuit een gevoel van verbondenheid met allen die lijden, maar ook vanuit de opdracht die onze Heer ons heeft gegeven,“Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen” (Matt 5:44) en “Bid onophoudelijk” (1 Tess 5:17), is een initiatief ontstaan, voor en door alle christenen in Papendrecht.

Op DV donderdag 21 augustus willen we om 20.00 uu samenkomen in de Bethlehemkerk, Van der Palmstraat 1, Papendrecht om samen te bidden en samen stil te zijn. Samen leggen we het leed en onze onmacht voor aan onze Heer. Inloop vanaf 19.45 uur. We willen samen bidden voor vervolgden, voor hun vervolgers en voor allen die op enige wijze hulp willen bieden. U bent van harte welkom!

Startzondag `14 - 9 - 14´

De Startzondagcommissie bericht aan commissies en besturen van de diverse verenigingen, etc. zowel van De Morgenster en de Bethlehemkerk: Zondag `14-9-14´ is er weer de jaarlijkse Startzondag van beide kerken. De Infomarkt die wij als commissie willen organiseren is weer voor een ieder beschikbaar die iets met onze gemeenten te maken heeft. 

Voor het winterseizoen 2014/2015 kunt u zich bij ons presenteren door middel van foto’s, Power Point-presentatie, of door uw aanwezigheid, om een en ander te vertellen over uw vereniging of andere bestuursvorm. Vorig jaar bleek deze presentatie een groot succes! Dus…, ook deze keer graag een opgave van deelneming; en wel voor woensdag 27 augustus 2014.

Voor meer informatie:
Arie Prins - MK, telefoon 078-6154779; prinszwaan@hetnet.nl     
Onno Hooglander - BK, telefoon 06-24560385; onno@hooglander.eu

Startviering onderwijs

Donderdag 11 september wordt de jaarlijkse startviering voor het onderwijs gehouden. Deze keer in de Bethlehemkerk, met ds. J.C. van Trigt, André de Jager als organist, een koor van de Prins Constantijnschool en de band Creative. Met woorden, liederen en gebed vragen we Gods zegen over het schooljaar dat nog maar net begonnen is. We realiseren ons dat we die zegen nodig hebben, om samen te leven, te leren en te groeien als mensen. Kinderen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden: van harte welkom! De dienst begint om 19.00 uur. 

Sterproject ZWO Wajana-indianen in Suriname

Buitenboordmotor
Het einde van het Sterproject voor de Wajana-indianen in Suriname komt in zicht. De Morgenster en de Bethlehemkerk hebben tot en met juni 2014 al met meer dan € 24.000,- het project gesteund. Een mooi bedrag en daar komt nog wat bij. Er zijn al verschillende projecten mee opgestart. Zo is onder meer in Apetina het dak van de watervoorziening klaargekomen en is men bezig met het waterproject. Op zondag 18 mei is namens ons een 40pk buitenboordmotor overhandigd. Hiermee kunnen de mensen goed de rivier op en af om te gaan evangeliseren.

De toekomst is aan God

Als u dit leest zit voor de meesten van ons de vakantie erop. Tijd voor een terugblik? Lange reis gemaakt? Veel gezien? Lekker lui geweest of in het gras gelegen, zoals Annette in juni adviseerde? Je fijn leeg gemaakt, want dat betekent het Latijnse woord ‘vacare’: leeg zijn, onbezet zijn,vrij zijn, even je leegmaken, alles even van je afzetten. Maar dan ook voor iemand of iets tijd hebben, je aan iets wijden.

Reeks diensten rond de Hebreeënbrief

De brief aan de Hebreeen heeft me de afgelopen zomervakantie bezig gehouden. Als ik er zo aan terugdenk komen er drie thema's bij me bovendrijven: het gaat over volharden en over de hogepriester Jezus Chrustus die voor ons 'de hemelen is doorgegaan'. Dat ga ik natuurlijk uitleggen: het slaat op de verzoening die Hij heeft bewerkt.

Missionaire werkgroep

 De missionaire werkgroep zoekt naar wegen voor het voeren van een geloofsgesprek met elkaar als gemeente en met buitenstaande geïnteresseerden. Even belangrijk is echter de mogelijkheid om samen bezig te zijn met andere praktische dingen die het geloof ons voorschrijft zoals bijvoorbeeld de zorg voor onze naasten.