bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang / Waar
Za. 22 juni Tuinonderhoud 09:00 uur in de Palm
Ma. 24 juni Doopzitting 20:00 uur in de Palm
Wo. 26 juni Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm
Ma. 1 juli Vergadering Kerkrentmeesters 19:30 uur in de Palm
Wo. 3 juli Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm

 

Dominee bij Cookers

In de maanden juni, juli, augstus en september geen dominee bij Cookers

 ----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

 
Datum Omschrijving Aanvang
ma 22/7 Vergadering college van kerkrentmeesters 19.30 uur
 
 

 

 

Vakantie-oefening: lankmoedig zijn

In deze zomermaanden probeer ik op te pakken, wat normaal blijft liggen. In deze weken heb je meer tijd om te lezen of wat ‘oefeningen’ op te pakken. Daar ben je immers ‘vrij’ voor! Mijn vrouw roept al maanden voor de zomer: `dan gaan we eindelijk meer bewegen!´.

Ochtenddienst 3 augustus Bethlehemkerk

Mede ingegeven door mijn ervaringen en bevindingen met het werk van de kerkenraad dringt zich steeds weer de vraag bij mij op: `Hoe staan wij tegenover het evangelie en tegenover elkaar ?´ We nemen een gedeelte uit 1 Korintiers 3 als

Kerken herdenken vliegramp MH17

herdenkingsbijeenkomst 'Verbonden in verdriet'

Op woensdag 23 juli 2014 wordt in de Sint Joriskerk te Amersfoort een gezamenlijke moment van bezinning en gebed gehouden. Onder de naam 'Verbonden in Verdriet' organiseert de Raad van Kerken namens

Terugblik op de gemeentezondag

Wat een inspirerende dag was het, afgelopen zondag in De Morgenster. Een prima verzorgd ontbijt, koffie met lekkernijen met veel gezellige ontmoetingen en tussen die twee momenten een Thomasviering. De Thomasviering bood ieder gelegenheid om op een eigen plek en eigen manier aan dslag te gaan met het thema ´Met hart en ziel geloven´ in een moment dat Heilige Chaos heet. We kunnen terugzien op een mooie dag!

image-2014-07-16 1

Missionaire werkgroep stimuleert geloofsgesprek

De missionaire werkgroep zoekt naar wegen voor het voeren van een geloofsgesprek met elkaar als gemeente en met buitenstaande geïnteresseerden. Even belangrijk is echter de mogelijkheid om samen bezig te zijn met andere,

Bazaar op 3 en 4 oktober

Steun ons met uw warmte. De kerk laat u toch niet koud…! Dit is het thema voor de bazaar op 3 en 4 oktober 2014. De opbrengst daarvan zal namelijk mede nodig zijn om de in slechte staat verkerende verwarmingsinstallatie te kunnen vervangen. Lees meer in de rubriek Activiteiten onder Bazaar.

Uit De Morgenster kerkenraad mei en juni

Hieronder vindt u enkele punten uit de vergaderingen van de kerkenraad in mei en in juni, ter informatie. Eind mei werden we bijgepraat over de gang van zaken in de jeugdkerk. Zoals u op 29 juni in de kerk misschien al hoorde, stoppen

Aanmoediging

Een gezegde, als aanmoediging tot het nemen van stille tijd:
Wie de dag niet met God begint, heeft heel weinig kans Hem de rest van de dag nog tegen te komen!

Rooster soos “de Ontmoeting” 2014/2015

Het rooster voor het seizoen 2014-2015 van de Soos “De Ontmoeting” ziet er als volgt uit:

Zeer goed

Genesis 1 noemen wij het scheppingsverhaal. Maar je kunt het beter een scheppingslied of een scheppingsgedicht noemen. Lees het maar eens hardop. Dan merkt u het. Er zit een cadans in. Dan hoor je ook