bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang / Waar
Za. 22 juni Tuinonderhoud 09:00 uur in de Palm
Ma. 24 juni Doopzitting 20:00 uur in de Palm
Wo. 26 juni Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm
Ma. 1 juli Vergadering Kerkrentmeesters 19:30 uur in de Palm
Wo. 3 juli Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm

 

Dominee bij Cookers

In de maanden juni, juli, augstus en september geen dominee bij Cookers

 ----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

 
Datum Omschrijving Aanvang
ma 22/7 Vergadering college van kerkrentmeesters 19.30 uur
 
 

 

 

Hemelvaartsdag gezamenlijke dienst De Morgenster

De evangelist Lucas geeft ons twee versies van Hemelvaart. De meest bekende is die uit Handelingen. Vandaag lezen we over Hemelvaart uit het Lucas-evangelie 24: 49-53. Daar horen we over een gebaar dat in Handelingen ontbreekt: de zegen. Terwijl Jezus werd opgenomen in de hemel zegende hij zijn leerlingen. Het is alsof dat zegenend gebaar de streep is onder zijn helende aanwezigheid op aarde, maar tegelijk is het meer: een belofte voor de toekomst. Het thema: Het laatste dat zij van hem zagen.
Piet van Die

Bericht van de Pastoraatgroep Morgenster

Op dinsdag 10 juni 2014 zullen we als Pastoraatgroep voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar komen. Ook alle wijkmedewerkers en de wijkdiakenen worden uitgenodigd. We zullen afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers en de nieuwe ouderlingen verwelkomen. Om 18:30u beginnen we met een maaltijd, waarna we afsluiten om 20:00u met een avondgebed in de kerkzaal.  

Benefiet concert: Back to Basic op 15 juni a.s.

Op zondag 15 juni geeft Jongerenkoor Challenge uit Dordrecht een benefiet concert: Back to Basic. Challenge is een jongerenkoor, bestaande uit ongeveer 30 zingende leden en een eigen band. Tijdens het concert zingen zij een aantal nummers uit het repertoire. De toegang is gratis, de collecte tijdens het concert is geheel bestemd voor twee projecten van World Servants.

Ochtenddienst 25 mei Bethlehemkerk

Zondag 25 mei is er een Jeugdkerk Paks-dienst in de kerkzaal om 10.00 uur. We houden een dienst zoals we dat elke maand in de grote zaal van de Palm doen, alleen vandaag doen we dit in de kerkzaal. Hiermee willen we alle ouders, broertjes, zusjes en ouderen graag laten zien wat wij elke maand doen en hoe dit in zijn werk gaat.

Israëlreis 2014

20140518 155655Van dinsdag 13 mei tot en met donderdag 22 mei reist een groep gemeenteleden door Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië. Vanuit de kibboets Lavi worden Nazareth, Safet, de Berg van Zaligsprekingen, de Golan hoogte en Nablus bezocht. Vervolgens gaat de reis naar Jordanië, waar Jerash, Madaba, Petra en Wadi Rum worden bezocht. Terug in Israël doet de groep het Tinna Park (bij Eilat), de Negev woestijn, de Dode Zee en Jeruzalem aan. 
Lees hier de details en de verslagen van de Israëlreis.

Leerlingenconcert (1e lustrum) 28 juni 2014

Op zaterdag 28 juni 2014 om 10:30 uur zal er in de Bethlehemkerk een leerlingenconcert worden gehouden. Dit is voor de 5 keer (1e lustrum). Het zijn allemaal leerlingen van André de Jager.

Follow! Taizé gaat door

Inschrijving voltooid! We gaan van 28 mei 2014 (29 mei 2014) t/m 1 juni 2014 naar Taizé.

Beeld van God, bezoek uit Nerkewitz

God is onveranderlijk, maar ons beeld van God verandert voortdurend. Dat is een goede zaak, want dan nemen we Hem serieus. Toch hoor je ook wel eens beweren dat ‘alles wat van boven is, van beneden komt’. Dus dat er een God is en hoe Hij is, is allemaal door mensen uitgedacht. God is niets anders dan de som van alle menselijke wijsheid.

Onderweg... maar nu al dichter bij God

We zijn onderweg van Pasen naar Pinksteren. De naam Pinksteren is een verbastering van het Griekse woord voor vijftig, Pentèkostè. Die naam verwijst naar de 50e dag van Pasen. Een reis met als eerste halte Hemelvaartsdag, de 40e dag van Pasen.
De Bijbel heeft ons een paar prachtige overdenkingen meegegeven om tijdens de reis van Pasen, via Hemelvaart, naar Pinksteren, over door te mijmeren. Bijvoorbeeld het getal 40.

Vacature overzicht

 1. 5 pastorale ouderlingen
 2. 1 ouderling (tweede) scriba
 3. 1 jeugdouderling
 4. 1 missionair ouderling
 5. 1 ouderling kerkrentmeester
 6. 1 diaken
 7. 1 archivaris
 8. 3 leden missionaire werkgroep
 9. 1 lid werkgroep vorming & toerusting
 10. 2 leden kerstdienstcommissie
 11. 2 leden werkgroep startdienst
 12. 1 lid werkgroep kerst sing-in