bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang / Waar
Ma. 15 april Gebedsgroep  19:00 - 19:45 uur in de Palm
Wo. 17 april Koffie met een oortje vanaf 10:00 uur in de Palm
Za. 20 april Tuinonderhoud Start om 09:00 uur in de Palm
Zo 21 april Geen soos de ontmoeting  

 

Dominee bij Cookers

aprmei
 16e Piet van Die 7e Piet van Die
 23e Birke Rapp 14e Johan Duister
30e Piet van Die  
   
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

 

Datum    Omschrijving  Aanvang  
ma 15/4 Vergadering moderamen 19.30 uur
wo 17/4 Overleg over de a.s. zondagmorgendienst 20.00 uur
zo 21/4 Paasviering 10.30 uur
di 23/4 Vergadering kerkenraad 20.00 uur
do 25/4 Ambtsdragersvergadering 20.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

zo 5 mei    Viering en start van de feestweek 100 jaar De Morgenster

Morgendienst 27 april Bethlehemkerk

Ik wil in deze dienst naar een oeroud verhaal over staatsmacht, wereldrijken en vorsten. Maar ook over een kleine steen die losraakt en tot hoeksteen wordt van een nieuwe werkelijkheid. We gaan naar Daniel 2: het verhaal van de reus op lemen voeten. Er loopt nog een zigzaglijntje naar Poetin en zijn visie op de rol van Rusland op het wereldtoneel: politiek geladen verhalen! Allereerst zullen we dit verhaal overdenken voor wat betreft de kracht van de Opstanding, de betekenis van Pasen: welke krachten zijn nu ontmanteld en overwonnen? Wat betekent dat in ons leven?
Ds. Guus Labooy

Bij de paasdienst in de Bethlehemkerk

We lezen Mattheus 28: 1-10. Na het lijden van Jezus is er een nieuw begin! De zon schijnt achter het kruis: dat zal te zien zijn op de verbeelding van de nevendienst. Jezus is Opgestaan! Laten we de Heer loven en prijzen, met elke vezel van ons lijf. Les Chantres verleent medewerking aan deze dienst: samen mogen we Hem de lof toezingen om zijn grote liefde. Met de woorden van Paulus in Galaten 2:20: ‘Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven!’ 
ds. Guus Labooy

Gemeentezondag 13 juli

Op zondag 13 juli vieren we dat we samen gemeente mogen zijn. De kerkenraad heeft al allerlei leuke ideeën geopperd voor jong en oud! Reserveer 13 juli dus alvast in je agenda, meer nieuws volgt.

Bij de Stille Week 2014

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april

De meditatieve momenten op deze drie avonden in De Morgenster beginnen telkens om 19.30 uur. In de vieringen tijdens de Stille Week trekken we als christenen met Jezus op naar Jeruzalem. In deze drie korte vieringen gaan gemeenteleden voor.

Donderdag 17 april - Witte Donderdag   

Deze avonddienst wordt gehouden in de Bethlehemkerk, aanvang 19.30 uur. We vieren het Avondmaal: op de donderdag voor het Paasfeest, net zoals Jezus dat deed met zijn leerlingen voor het Pascha dat aanstaande was. We gedenken Jezus’ dood en opstanding, we vieren de maaltijd van samen en kijken vooruit naar het Koninklijk bruiloftsmaal. We lezen Matteüs 26: 30-46a.
Ds. Thea Bouwman.

Vrijdag 18 april · Goede Vrijdag

Deze avonddienst in de Bethlehemkerk begint om 19.30 uur. We gedenken het lijden en sterven van Christus. Dat doen we in een uiterst sobere dienst met een afwisseling van lezing en lied. Zoals ieder jaar is er ook een kruismeditatie. We begeven ons binnen gehoorsafstand van de stervende Christus – de ontzagwekkende plek waar ons denken en doen doodloopt, maar geloof geboren wordt.
Ds. Piet van Die.

 Zaterdag 19 april · Stille Zaterdag 

De paaswake in De Morgenster begint om 22.00 uur. Op deze Stille Zaterdag, in de Paasnacht, lezen we uit Matteüs 28:1-10. Na de sabbath, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala en de andere Maria naar het graf kijken, zij zien het geopend en horen die wonderlijke woorden: ‘Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij heeft gezegd’. Het gaat op Pasen aan: het licht van de overwinning wordt binnengedragen in de kerk.
Ds. Thea Bouwman.

Avondmaalscollectie 13 april 2014

De avondmaalscollecte van 13 april is bestemd voor Leefgemeenschap Zilt in Gorinchem. Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen 3 gezinnen en 2 singles als vaste bewoners. Daarnaast is er plek voor 4 tot 5 meewoners, mensen die tijdelijk door een moeilijke periode in hun leven, de warmte en huiselijkheid van een leefgemeenschap goed kunnen gebruiken. (Zie voor meer informatie http:// www.leefgemeenschapzilt.nl) Stichting Zilt ontvangt geen subsidies en is voor haar werk deels van giften afhankelijk. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

warmthuis

Kruiswegstaties in de Bethlehemkerk

Vanaf 13 april 2014 zijn in de kerkzaal van de Bethlehemkerk 14 panelen te zien, die veertien gebeurtenissen uitbeelden uit de laatste dagen en uren van het aardse leven van onze Heer Jezus Christus. Bepalende gebeurtenissen, die de kunstenaar prachtig heeft ‘vertaald’ in een zeer kunstzinnig concept. Het zijn statiepanelen van 60 x 72 centimeter, gemaakt door de Nigeriaanse kunstenaar Tony Nwachukwu.

De Bethlehemkerk heeft toestemming ontvangen deze kunstwerken te mogen tonen en te gebruiken in onze 40dagentijd. Wij hopen dat dit initiatief mag bijdragen tot een diepere beleving en begrip van wat Pasen voor ons Christenen werkelijk betekent. De kerkrentmeesters danken mevrouw Bep Agterdenbos voor de financiële ondersteuning die dit, door de verkoop van zelfgemaakte kaarten, mogelijk heeft gemaakt.

Namens het college van Kerkrentmeesters, Henk ten Brinke

Doodlopend gesprek

We volgen Jezus op weg naar Jeruzalem. Matteus geeft veel ruimte voor gesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden. In Matteus 22, 41-46 stokt het gesprek door een niet te beantwoorden vraag van Jezus. Het gesprek loopt dood, er is geen interactie meer. Waar dat gebeurt, ontstaat isolement en blokvorming. Waar dat op uit moet lopen?

Attachments:
Download this file (Doodlopend gesprek.pdf)Doodlopend gesprek.pdf[ ]16 kB

Gemeentevergadering 24 april

Praat u/jij mee over het financiële reilen en zeilen van De Morgenster? WELKOM op donderdag 24 april om 20.00 uur! Bovendien: een interactief programma over de missionaire eredienst, gepresenteerd door onze predikanten.

Morgendienst 13 april Bethlehemkerk

We lezen Matteüs 26: 36-46. Jezus bidt in de hof van Getsemane. De kindernevendienst reikt ons dit aan: we plakken de laatste plaat op het bord voor in de kerk, voor het Pasen wordt. Jezus bereidt zich in dit gebed voor op zijn sterven in Jeruzalem. Een Groeigroep heeft meegedacht: we hebben met elkaar het 9e hoofdstuk uit het boekje ‘Leven door de Geest’ besproken en ik zal daar elementen uit gebruiken. Naast onze muzikanten verleent Leo Kooijman zijn medewerking met euphonium.
Ds. Guus Labooy.

Morgendienst 6 april Bethlehemkerk

Dienende liefde, dat is het thema van deze dienst op de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. We lezen enkele gedeelten uit Johannes waarin we Maria, Martha en Lazarus tegen komen. Maria en Martha: de twee zussen die we ook tegenkomen in Lucas 10: ‘Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten’. In Johannes 11 doet Martha belijdenis van haar opstandingsgeloof, geloof in Jezus die zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Een gemakkelijk verhaal maar wel een gedeelte uit de Bijbel waar alles draait om het geloof in Jezus zélf dat eeuwig leven geeft.
ds. Thea Bouwman