Bijbelkring over de psalmen

Leiding: Leo de Borst
Datum: woensdag 20 januari 2021
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Bethlehemkerk
Zet in agenda

Met de psalmen kan geleefd worden, gestorven ook; getrouwd, geleden, bemind, gezondigd alles wat tot het bestaan als mens behoort. Met de Psalmen - en dat is het belangrijkste wat gezegd kan worden - heeft de Gezalfde zich door het leven heen geleefd en door de dood heen gestorven.
Wij kunnen ’van de wieg tot het graf’ ons door die ’lofgebeden’ laten begeleiden omdat de heer van de kribbe tot de paashof ermee heeft omgegaan. Hij heeft zich er in gewenteld… Hij heeft zich in de psalmen gekleed. Tot zover een citaat van Willem Barnard.
Dat is dan ook de insteek voor de Bijbelkring van het aanstaande seizoen. We gaan verder met de Psalmen van David. We beginnen bij Psalm 23 enz. en hopen zo steeds weer bij Davidszoon uit te komen.

Leiding: Leo de Borst
Data: woensdag 20 januari
  woensdag 10 februari
  woensdag 24 februari
  woensdag 10 maart
  woensdag   7 april
Plaats: Bethlehemkerk
Tijd: 10 uur


Informatie en aanmelden: Leo de Borst of 0184-641643