Aandachtig leven

Leiding: Piet van Die
Datum: dinsdag 19 januari 2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda

Dit is een kring van gemeenteleden tussen de ca. 35 en 50 jaar. We komen vijf keer bij elkaar. We spreken met elkaar over de rol van geloof en kerk in ons dagelijks leven. Er zijn vaste thema’s, maar die zijn soms alleen maar de kapstok waaraan ook andere onderwerpen gehangen worden. De thema’s zin dit jaar (dezelfde als bij ‘Geloof Delen’):
1. De Bijbel: een inspirerend of onmogelijk boek?
2. Hebben gelovigen andere normen en waarden?
3. De preek is uitgewerkt
4. De heilige Geest – wat moet je ermee?
5. Jezus en het dagelijks leven

Leiding: Piet van Die
Data: dinsdag 19 januari
  dinsdag 16 februari
  dinsdag 16 maart
Tijd: 20.00 – 21.45 uur
Plaats: De Morgenster


Opgeven bij ds. Piet van Die.