Kerkdienst

zondag 11 december 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 3e Advent - Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie (HA), Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda