Protestantse Kerk

Dit zijn wij


De gemeente van de Bethlehemkerk wil een verbindende geloofsgemeenschap zijn. Voor ons zijn vanuit Gods Woord loven en dienen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet iedereen beleeft het geloof op dezelfde manier. We hebben oog voor die verschillen in geloofsbeleving binnen onze gemeente. De manier waarop we dat verkondigen en in de praktijk brengen is verwoord in het Beleidsplan 2019 – 2023.

                                                  Voor meer informatie klik op een van de tegels.

Beleidsplan 2019-2023Fotoboek

De schakel

Missie

60 jaar Bethlehemkerk

Pods,Vlog,Blogs predikantenVertrouwenspersoonOns kerkgebouwOrganisatie

Aanmelden

 

Het orgelPlaatselijke regelingGeschiedenis 

 

 

werkgroepen/commissie's

In de Bethlehemkerk is gekozen voor het model 'een kerkenraad met werkgroepen'.
Naast de kerkenraad is een aantal geledingen met een eigen taakgebied actief binnen de gemeente
.

Vorming & Toerusting

Oudpapier ( OPA)

SamenSterk

ZWO-commissie

Liturgisch bloemschikken

Gemeente Groei Groepen

Muziek Communicatie

Broodhuis

Orgel

 

Redactie Schakel

Redactie Website (MK & BK)

Avondmaal-

zangers

Open Podium

 

 

Geluidsteam

Beamteam

Voor meer informatie klik op een van de tegels.

 

Onze voorganger en kerkelijk werker

 

Sinds juni 2022 mag ik predikant van de Bethlehemkerk-gemeente zijn. Een voorrecht vind ik het om te mogen delen in de levensverhalen van mensen, om samen een eindje op te lopen. Ergens in de bijbel wordt de vraag gesteld: Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Je kunt die vraag letterlijk nemen, maar ook wat meer symbolisch: wat is je achtergrond, waardoor, door wie ben je gevormd? Wat is je verlangen, wat zou je graag willen (bereiken), waar zie tegenop? Zulke vragen samen verkennen, zoeken naar een begaanbare weg, openstaan voor Gods aanwezigheid op die weg: soms een uitdaging, soms een geschenk, soms een opgave, soms een gave.

Verder mag ik als predikant voorgaan in de erediensten: samen zingen en bidden, elkaar ontmoeten, God ontmoeten in zijn Woord. Een Woord dat sterk genoeg is om voor zichzelf te spreken, maar tegelijk vraagt om vertolking: wat hebben die woorden van toen te zeggen voor nu? Niet zozeer om er achter te komen: Zo is het!, maar vooral om te ontdekken: Zo is Hij! Om telkens weer Gods bedoelingen, liefde en goedheid voor mensen op het spoor te komen. Dat vraagt om studie, maar niet minder (ja, misschien wel meer nog) om verwondering!

 

Meer weten? Behoefte aan ontmoeting of gesprek? Ik ben bereikbaar via b.ridder@pknpapendrecht.nl of 06-50815958

 

 

ds. Bert Ridder

 


Als kerkelijk werker mag ik, Ley Bodden, met vreugde werkzaam zijn in de Bethlehemkerk. In 1966 ben ik geboren in Maastricht. Van huis uit ben ik opgevoed binnen de rooms-katholieke traditie en daarbinnen ook als priester werkzaam geweest. Later ben ik belijdend lid geworden van de PKN.

Samen met mijn vrouw, die afkomstig is uit de Alblasserwaard, woon ik in Nieuw-Lekkerland. Wij hebben vier kinderen en twee kleinkinderen.
Naast mijn werkzaamheden als kerkelijk werker ben ik ook werkzaam als ontwerper en tekenaar van elektrotechnische installaties.

“Mensen zijn mijn passie”. Het is mijn hartstocht om met mensen op weg te gaan op hun levensweg. Zeker wanneer ik ze daarbij begeleiding en pastorale zorg mag geven, met zorg voor hun levensverhaal.
Zo hoop en bid ik dat wij samen op weg kunnen gaan en bij kunnen dragen aan de opbouw van de toekomst van de kerk. Zodat de kerk niet slechts een gebouw is, maar een huiskamer mag zijn waar wij als kerkelijke familie ons thuis en geborgen mogen weten. Delend in de liefde voor God en de liefde voor onze naaste.

Als u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek schroom dan niet en neem gerust contact met mij op.

Ley Bodden,  l.bodden@pknpapendrecht.nl

tel.: 06 - 22 84 29 66

De Bethlehemkerk is gevestigd aan de Van der Palmstraat 1 in Papendrecht. De kerkdiensten op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur, behalve op kerstmorgen en op paasmorgen (10.30 uur).
 

Onze koster is Hans van Blijderveen, tel. (078) 6151837. Zijn e-mailadres: koster_bk@pknpapendrecht.nl.
Hulpkoster is Aart van Herpen, tel. (078) 6159944.