Protestantse Kerk

Ons kerkgebouw


De eerste kerkdienst van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk vond op 8 januari 1961 plaats in de voormalige Prof. Kohnstammschool aan de Gerrit van Dalenstraat. Het zou tot december 1964 duren voordat de ‘buitengewone wijkgemeente in wording’ de beschikking kreeg over een eigen kerkgebouw. Architect K.L. Roosendaal uit Den Haag ontwierp de nieuwbouw, die een plek kreeg aan de Van der Palmstraat 1.

Bouw
Het eerst werd de pastorie gebouwd. Later volgden de bouw van het eigentijdse kerkgebouw met zalencomplex De Palm en de kosterswoning. De kerkzaal biedt plaats aan ruim 600 mensen. De firma Hubers uit Papendrecht vervaardigde de palissanderhouten preekstoel en de avondmaalstafel. Het glas-in-betonraam voorin de kerk is van kunstenaar Hans Truijen. Lees er meer over op de pagina over het mozaïekraam.

Bijzonder is ook het doopvont met zilveren deksel. Het fundament van het doopvont is uit één steen gehouwen. Het huidige orgel stamt uit 1976. Het werk gemaakt door de firma K. Blank uit Herwijnen.
Het mozaïek aan de zuidgevel van de kerk is een ontwerp van kunstenaar Wim Wagemans. Het beeldt het kerstverhaal uit. De toren voor de kerk heeft een carillon en drie luidklokken met de inscripties: ‘Ere zij God’, ‘Vrede op aarde’ en ‘Het is volbracht’.


De Palm
Het zalencomplex De Palm wordt gebruikt voor vergaderingen, bijeenkomsten, kindernevendienst en ontmoetingen. In de grote zaal is eenmaal per maand de jeugdkerk PAKS. De zalen zijn onder bepaalde voorwaarden te huur via de kerkrentmeesters, tel. (078) 6151837, zcdepalm@pknpapendrecht.nl.