Leren, vieren, dienen


De Bethlehemkerk is een open en ont-moetende geloofsgemeenschap: open naar God, naar elkaar en naar buiten toe. We geloven dat God om ons te redden naar ons mensen toekwam in Jezus Christus, Gods Zoon. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. In die overwinning wil Hij ons meenemen: daarvoor zendt Hij zijn Geest waarmee Hij mensen aanraakt en inspireert. Rond die hoopvolle boodschap komen wij bij elkaar, op allerlei manieren: vierend, lerend en dienend. Die blijde boodschap (= evangelie!) is het cement dat ons bindt.

                                                 Voor meer informatie klik op een van de tegels.

Pastoraat Diaconie Liturgie Organisatie Apostel App
Kerkenraad College van kerkrentmeesters Vorming & Toerusting Vieren en Gedenken Kerkbalans 2022