Leren, vieren en dienen


De Bethlehemkerk is een open en ont-moetende geloofsgemeenschap: open naar God, naar elkaar en naar buiten toe. We geloven dat God om ons te redden naar ons mensen toekwam in Jezus Christus, Gods Zoon. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. In die overwinning wil Hij ons meenemen: daarvoor zendt Hij zijn Geest waarmee Hij mensen aanraakt en inspireert. Rond die hoopvolle boodschap komen wij bij elkaar, op allerlei manieren: vierend, lerend en dienend. Die blijde boodschap (= evangelie!) is het cement dat ons bindt.

 

Pastoraat


In het pastoraat staan omzien naar elkaar, elkaar versterken en ondersteunen in geloofsgroei in alle fases van het leven centraal. Dat blijft onze Bijbelse opdracht, maar we willen daarin wel graag 'maatwerk' leveren. Dat betekent hulp bieden die aansluit op de vragen en behoeftes van onze gemeenteleden.
Meer informatie is te lezen op de pagina over het Pastoraat.

 

Diaconie


Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de samenleving centraal. De diaconie stimuleert de gemeente, initieert, coördineert en informeert. De diaconie is attent op behoeften van mensen in de eigen gemeente en daarbuiten. In praktische zin geeft de diaconie vorm aan het present- zijn van de kerk in de samenleving, in samenwerking met anderen en met de overheid. De diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij zorgen voor de viering van het Avondmaal. Veel werk van de diaconie gebeurt in stilte.
Op de pagina diaconie staat uitgebreide informatie over de activiteiten van onze diaconie.


Liturgie


De liturgie is de manier waarop we tijdens de kerkdienst het geloof samen vieren en God eren. Het is het geheel van gebeden, ceremoniën en handelingen voor de vieringen in de gemeente .
Lees hier hoe de liturgie is opgebouwd.

 

Cursussen Vorming & Toerusting


Om ons geloof te verdiepen zijn er het gehele jaar door cursussen en lezingen. Onze eigen predikant Johan Duijster en de predikanten Birke Rapp en Piet van Die van De Morgenster verzorgen met Jan Anne Bos, Konrad Jenner en Leo de Borst een flink aantal avonden/ochtenden. Dit jaar is er opnieuw een bijdrage van Marc de Vries en drie films met nabespreking in samenwerking met de Ontmoetingskerk en de Havenkerk uit Alblasserdam (ds. Hans van Walsum).

Zie het volledige programma van het seizoen 2019-2020 of de programmaonderdelen, die binnenkort starten.