De diaconie


Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de samenleving centraal. De diaconie stimuleert de gemeente, initieert, coördineert en informeert. De diaconie heeft oog voor de behoeften van mensen in de eigen gemeente en daarbuiten. In praktische zin geeft de diaconie vorm aan het aanwezig zijn van de kerk in de samenleving, in samenwerking met anderen en met de overheid. De diakenen zamelen de gaven in en zorgen voor de viering van het Avondmaal. Veel werk van de diaconie gebeurt in stilte.

Diaconaal geld
Het geld dat de diaconie inzamelt, is bestemd voor anderen. De taak van de diakenen is om dat geld goed te besteden, vanuit de liefde in Christus. Met de ZWO-commissie is de afspraak gemaakt dat deze het geld bestemt voor buitenlandse noden, terwijl de diaconie zich richt op behoeften in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om armoede in eigen kring of eigen dorp, maar ook om diaconale projecten voor de armsten en de zwaksten in de eigen regio en daarbuiten. Ons diaconale geld is dan een voorwaarde waardoor een voedselbank, een inloophuis of een noodopvang kan blijven bestaan.
Het bankrekeningnummer Diaconie Bethlehemkerk: NL03INGB0000445293.

Stille Hulp dichtbij
Diakenen kunnen veel betekenen voor mensen met financiële problemen. Ook kunnen zij een luisterend oor of praktische hulp bieden. Formulieren samen invullen, vervoer helpen regelen, adviezen geven of verwijzen naar een deskundige. Samen op zoek gaan naar een betere dagbesteding of naar iemand die af en toe eens langs komt. Diakenen signaleren dus allerlei behoeften en zoeken en stimuleren daarbij andere mensen om elkaars lasten te helpen dragen. Tenslotte vragen de diakenen aandacht voor de natuur, de schepping, voor eerlijke handel, en voor de vraag hoe we als christenen elkaar kunnen inspireren in het omgaan met deze wereldproblemen.

SchuldHulpMaatje
In Papendrecht is een aantal SchuldHulpMaatjes actief. Deze vrijwilligers zetten zich in voor mensen die het financieel niet redden. Kijk voor meer informatie op www.schuldhulpmaatje.nl De coördinator in Papendrecht is mevrouw Aagje Baartse, shmpapendrecht@gmail.com
SchuldHulpMaatje heeft de website www.eerstehulpbijschulden.nl gelanceerd. Deze site wil het taboe op schulden doorbreken en staat vol tips hoe je schulden kunt voorkomen.

Zieken
We kunnen met de zieken meeleven door hen een kaart of een brief te sturen. Wie  in het ziekenhuis ligt, kijkt daar echt naar uit.

Soos De Ontmoeting
Voor senioren en andere belangstellenden organiseert de diaconie soos De Ontmoeting. Elke derde zondag van de maand is er direct na de morgendienst een bijeenkomst in de grote zaal van de Bethlehemkerk. Er is gelegenheid om elkaar op een informele wijze te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers. Aan het eind is er en eenvoudige lunch. Zo mogelijk is ook een van de predikanten aanwezig. De soos is in de afgelopen jaren voor veel mensen heel waardevol gebleken: er zijn vriendschappen ontstaan, er worden uitjes georganiseerd en ook de soosleden zelf dragen actief bij aan de inhoud van de soosochtenden.

Vakantie met zorg
Een groep vrijwilligers uit Papendrecht (Bethlehemkerk en De Morgenster) biedt een vakantieweek met zorg aan. De afgelopen jaren gebeurde in Lunteren en Wezep. Een predikant gaat mee voor de pastorale begeleiding voor de gasten. Gemeenteleden die aangewezen zijn op een vakantie met zorg, of een partner hebben die zorg nodig heeft, kunnen informatie over de mogelijkheden krijgen bij een van de diakenen.

Paasontbijt
Op paasmorgen wordt voorafgaand aan de paasmorgendienst een paasontbijt georganiseerd. De jongeren die de paasnacht samen doorbrachten, helpen bij het klaarzetten van het ontbijt. Ieder jaar opnieuw is dit een mooi moment van samenzijn met een goed verzorgd ontbijtbuffet. Een korte bezinning op Pasen door middel van een lied, gedicht en bijbelstukje. Voor de kinderen is er een aparte (paas)knutseltafel. Deelname is gratis, maar een gift is altijd welkom.

Kerstmiddag en kerstconcert
Een werkgroepje uit de diaconieën bieden 76+ers van de Bethlehemkerk en De Morgenster wordt ieder jaar op de maandag in de week vóór Kerst een sfeervolle Kerstmiddag aan. Iedere oudere krijgt een persoonlijke uitnodiging met een Bijbels dagboekje voor het volgende jaar.
Ook is er jaarlijks gezamenlijk (rolstoel)vervoer naar een kerstconcert in Rotterdam.

Inzameling voor de Voedselbank
In alle kerken van Papendrecht wordt één keer per maand een inzameling van houdbare levensmiddelen gehouden voor de Voedselbank Papendrecht. Hiermee kan de Voedselbank betere pakketten samenstellen.

Kerkauto
Voor alle gemeenteleden die moeite hebben om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, kan de kerkauto uitkomst bieden. Wilt u daarvan gebruik maken? Meld u bij mevrouw Monica de Geus, tel. 06 25150407.

Kerkradio
Voor alle gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid zijn naar de kerk te komen, is er de kerkradio. De contactpersonen kunnen u er meer over vertellen. Liturgie en projectliederen worden bij de kerkradioluisteraars bezorgd.

Taakverdeling
De diaconie bestaat uit een aantal vrijwilligers die in hun werk worden bijgestaan door enkele diaconale medewerkers.

Diakenen :

Diaconale medewerkers:

  • Mevrouw Esther Stuij - penningmeester
  • Mevrouw Nel Matena-van Dalen - ICAP diensten

De diaconie vergadert op woensdag.