Ledenadministratie


De ledenadministratie is gevestigd in het Kerkelijk Bureau van de Bethlehemkerk. Ledenadministrateur is mevr. Y.J. (Yvonne) Vonk-Slager .

U kunt hier terecht met vragen over het lidmaatschap van de kerk. Ook kunt u bij de ledenadministratie veranderingen in uw persoonlijke of gezinssituatie doorgeven zoals geboorte, verhuizing, bericht van doop, huwelijk, overlijden e.d.

Dat kan: 

  • per email: ledenadministratie_bk@pknpapendrecht.nl
  • per post:  Ledenadministratie Bethlehemkerk, Kerkelijke Bureau, van der Palmstraat 1, 3351 HA Papendrecht            
  • telefonisch: 06-48740152


Via het lidmaatschap van de plaatselijke kerkelijke gemeente is men automatisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Binnen de Bethlehemkerk is men dooplid of belijdend lid of gastlid. Een gastlid is al lid van een ander kerkgenootschap, maar ook van de plaatselijke PKN-gemeente.

Daarnaast staan in de ledenadministratie opgenomen (voorzover aangemeld en bekend):

  • de ongedoopte kinderen van leden
  • de meegeregistreerde familieleden van leden 
  • vrienden, dit zijn zij die lid zijn van een andere gemeente van de PKN maar zich ook verbonden weten met de Bethlehemkerk gemeente en zij die geen lid van een kerk zijn maar zich wel verbonden weten met de Bethlehemkerk.

Bericht van verhuizing, verbintenissen en overlijden krijgt de PKN gewoonlijk ook door van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP), tenzij betrokkenen hier bezwaar tegen hebben aangetekend.