Geschakeld kerkenwerk

Onder de naam Geschakeld Kerkenwerk (GKW) staan al ruim 10 jaar de gezamenlijke activiteiten van de Bethlehemkerk en De Morgenster bekend.
Enkele van die activiteiten zijn:

  • - een aantal gezamenlijke erediensten;
  • - het programma van Vorming & Toerusting;
  • - de catechese;
  • - het jeugdwerk;
  • - de samenwerking tussen de beide Kerkenraden;
  • - de samenwerking tussen de Colleges van Kerkrentmeesters;
  • - de samenwerking tussen de Diaconieën en de ZWO-commissies;
  • - het kerkblad De Schakel

Ook deze website in samenwerkingsverband ontstaan.

Zie ook de site van De Morgenster.