Protestantse Kerk

Sinds 1 januari 1993 verschijnt het kerkblad De Schakel, 24 of 25 keer per jaar.

De leden van De Morgenster ontvangen het kerkblad per post.
De leden van De Bethlehemkerk kunnen zich abonneren op De Schakel. De abonnees krijgen het kerkblad thuisbezorgd via gemeenteleden.

Kopij gelieve u per e-mail te zenden aan schakel@pknpapendrecht.nl tot uiterlijk maandag 20:00 uur, tien dagen voor de verschijning.

Verschijningsdata en inlevering kopij 2024.

Zie ook de 'spelregels' voor het inleveren van kopij voor De Schakel.