Werkgroepen


In de Bethlehemkerk is gekozen voor het model 'een kerkenraad met werkgroepen'.
Naast de kerkenraad is een aantal geledingen met een eigen taakgebied actief binnen de gemeente.