Protestantse Kerk

ZWO-commissie


De ZWO-commissies van de Bethlehemkerk en De Morgenster zijn door de afzonderlijke kerkenraden ingesteld om de belangen te behartigen van: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De ZWO-commissie Bethlehemkerk werkt onder de verantwoording van de diaconie.

Doel en taak
Het doel van de commissie is de gemeente te betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd door mee te leven met, en financiële steun te geven aan, projecten en activiteiten op dit gebied. De taak van de commissie is:

  • In de gemeente aandacht vragen voor acties en projecten op het gebied van ZWO. Dat gebeurt vaak aan de hand van informatie van de landelijke organisatie 'Kerk in Actie’;
  • Het verzorgen van informatie en publicaties;
  • Betrokken zijn bij de verschillende collectes voor deze doelen.

De ZWO-commissies ontwikkelen diverse activiteiten, zowel afzonderlijk als samen. Het Sterproject is hierbij een belangrijke activiteit. Tweejaarlijks kiezen de commissies een nieuwe bestemming voor de inkomsten van de 'Sterren' die staan in de hal van beide kerken. Ook het inzamelen van postzegels, prentbriefkaarten en gebruikt gereedschap en mobieltjes zijn gezamenlijke ZWO-activiteiten. Help mee aan het werk van de ZWO en bouw mee aan een wereld die voor iedereen bewoonbaar is. 

Omdat het om mensen gaat.