Protestantse Kerk

Pastoraat


De samenleving verandert. De kerk neemt binnen de lokale gemeenschap een andere plaats in dan pakweg veertig jaar geleden. Om ons pastoraat beter aan te sluit op de vragen uit de samenleving hebben we het opnieuw vorm gegeven. De nieuwe organisatie is minder gericht op verzorging en veel meer op ontmoeting. In het pastoraat staan omzien naar elkaar, elkaar versterken en ondersteunen in geloofsgroei in alle fases van het leven centraal. Dat blijft onze Bijbelse opdracht, maar we willen daarin wel graag 'maatwerk' leveren. Dat betekent hulp bieden die aansluit op de vragen en behoeftes van onze gemeenteleden.

Organisatie
Het pastoraat is ingedeeld vier clusters met 18 wijken. Elk cluster bestaat uit één pastoraal ouderling en één diaken. Elke wijk heeft pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers, afhankelijk van de grootte van de wijken.
In het organigram ziet u hoe het pastoraat is ingericht.

Wie werken er in het pastoraat?
Predikant: ds. Bert Ridder, eerste aanspreekpunt voor pastoraat cluster A en cluster C en wijk 14 (leden buiten Papendrecht). U kunt hem bereiken via e-mail: b.ridder@pknpapendrecht.nl of op tel. 06 50815958.
Kerkelijk werker: de heer Ley Bodden, eerste aanspreekpunt voor pastoraat cluster B en D. U kunt hem bereiken via e-mail: l.bodden@pknpapendrecht.nl of op tel. 06 22842966.
Pastoraal ouderling: is lid van de kerkenraad en voorzitter van de cluster en de bijbehorende wijken. Zijn taak is het aansturen en coördineren van het pastorale werk in de cluster.
Diaken: is lid van de kerkenraad. Zijn/haar taak is het aansturen en coördineren van de diaconale zorg en aandacht in de cluster.
Pastoraalmedewerker: legt pastorale bezoeken af bij bijzondere en moeitevolle omstandigheden waarbij in de gesprekken Gods woord de leidraad mag zijn.
Bezoekmedewerker: bezoekt gemeenteleden waar belangstelling, meeleven en 'er even zijn' gewenst zijn.
Jeugdouderling (0-12 en 12+ tot ca. 18): werkt gemeentebreed. Tevens is de jeugdouderling betrokken bij de diverse commissies/clubs die zich bezig houden met kinder- en tienerwerk.
Ouderling jonge gezinnen (met thuiswonende kinderen van 0-18): werkt gemeentebreed en ondersteunt waar nodig de medewerkers in de clusters. Tevens is deze ouderling betrokken bij diverse commissies/werkgroepen voor deze doelgroep.
 

De indeling

In welke wijk woon ik ?

Hieronder kunt u klikken en vindt u de straatnamen. Zoek uw straat op en klik op de straatnaam. Direct daarna worden de predikant of kerkelijk werker , pastoraal ouderling, diaken en pastoraal medewerker getoond. Neem gerust contact met ons op !


Klik hier voor de wijkindeling via straatnamen
(versie 230705)

 Werken in het pastoraat?
De kerkenraad heeft diverse vacatures voor het pastorale werk in de gemeente. Heeft u interesse of wilt u/jij informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met pastoraal ouderling Gerrit Hofwegen, g.hofwegen@upcmail.nl
De actuele vacatures zijn te vinden op de website en op het vacaturebord in de hal van de kerk.