Kerkenraad


De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk bestaat bij volledige bezetting uit 2 predikanten (1,5 formatieplaats), 1 preses, 2 scribae, 6 pastorale ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 6 diakenen,1 ouderling jonge gezinnen en 3 ouderlingen-kerkrentmeester.


De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen bereidt bijeenkomsten van de kerkenraad voor en is verantwoordelijk voor dagelijks bestuur waaronder het afdoen van formele en administratieve zaken die geen uitstel dulden. Het moderamen bestaat uit de preses, de twee predikanten, de scriba’s, een pastoraal ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

Vergaderingen
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar. Het moderamen vergadert gewoonlijk op de eerste dinsdag van de maand.
De pastoraal ouderlingen worden in hun werk bijgestaan door pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers. De ouderlingen-kerkrentmeester worden ondersteund door enkele kerkrentmeesters en medewerkers. De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers.

Contact
Het contactadres van de kerkenraad is scriba_bk@pknpapendrecht.nl.

De kerkenraad van de Bethlehemkerk:

naam contact naam contact

1. Vacature

ouderling jonge gezinnen

 

11. Kees Boer,

ouderling kerkrentmeester,

voorzitter college kerkrentmeesters

kees.boer@lukassenboer.nl

2. Vacature

 

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

12.  Adriaan van Wijk,

diaken,

voorzitter diaconie

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

3. Henk de Jong,

voorzitter

henkdejong2853@gmail.com

13. Jaco Hamerpagt,

ouderling kerkrentmeester

Jhamerp8@gmail.com

4. Adriaan Vonk,

pastoraal ouderling

avonk@solcon.nl

 

14. Petra de Jong,

diaken

petra.dejong196@icloud.com

5. Gerrit Hofwegen,

pastoraal ouderling

g.hofwegen@gmail.com

15. Onno Hooglander,

diaken

onnohooglander@gmail.com

6. Ineke van Dok

pastoraal ouderling

Inekevandok@hotmail.com

16. Marian Molle

diaken

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

7. Wim Tromp,

tweede scriba en interkerkelijk contacten

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

17. Monica de Geus,

diaken

geus2000@upcmail.nl

8. Marjolein van der Linden,

jeugdouderling

jeugdouderling@pknpapendrecht.nl

18. Ds. Johan Duijster,

predikant

 

j.duijster@pknpapendrecht.nl

 

9. Kees van der Linden,

jeugdouderling

jeugdouderling@pknpapendrecht.nl

19.

Vacature predikant

 

10. Jobke Heij,

jeugdouderling

jeugdouderling@pknpapendrecht.nl