Kerkenraad

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk bestaat bij volledige bezetting uit 2 predikanten (1,5 formatieplaats), 1 preses, 2 scribae, 6 pastorale ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 6 diakenen,1 ouderling jonge gezinnen en 3 ouderlingen-kerkrentmeester.

 


De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen bereidt bijeenkomsten van de kerkenraad voor en is verantwoordelijk voor dagelijks bestuur waaronder het afdoen van formele en administratieve zaken die geen uitstel dulden. Het moderamen bestaat uit de preses, de twee predikanten, de scriba’s, een pastoraal ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

Vergaderingen
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar. Het moderamen vergadert gewoonlijk op de eerste dinsdag van de maand.
De pastoraal ouderlingen worden in hun werk bijgestaan door pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers. De ouderlingen-kerkrentmeester worden ondersteund door enkele kerkrentmeesters en medewerkers. De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers.

Contact
Het contactadres van de kerkenraad is scriba_bk@pknpapendrecht.nl.

De kerkenraad van de Bethlehemkerk:

naam contact naam contact

1. Vacature

ouderling jonge gezinnen

 

11. Kees Boer,

ouderling kerkrentmeester,

voorzitter college kerkrentmeesters

kees.boer@lukassenboer.nl

06 81 61 35 32

2. Wim van der Linden,

scriba

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

06 20 57 51 79

12. Corné van de Minkelis,

ouderling kerkrentmeester

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

-----

3. Henk de Jong,

voorzitter

henkdejong2853@gmail.com

06 15 11 92 52

13. Jaco Hamerpagt,

ouderling kerkrentmeester

Jhamerp8@gmail.com

-----

4. Adriaan Vonk,

pastoraal ouderling

avonk@solcon.nl

06 51 33 05 90

14. Petra de Jong,

diaken

petra.dejong196@icloud.com

06 30 71 85 25

5. Gerrit Hofwegen,

pastoraal ouderling

g.hofwegen@gmail.com

06 11 28 62 38

15. Onno Hooglander,

diaken

onno@hooglander.eu

06 24 56 03 85

6. Ineke van Dok,

pastoraal ouderling ouderen

inekevandok@hotmail.com

078-641 19 87

16. Plony Hubers,

diaken

pc.hubers@12move.nl

078 615 06 32

7. Wim Tromp,

tweede scriba en interkerkelijk contacten

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

06 10 11 35 79

17. Monica de Geus,

diaken

geus2000@upcmail.nl

06 25 15 04 07

8. Marjolein van der Linden,

jeugdouderling

marjoleinsmit16@hotmail.com

06-16 19 82 00

18. Ds. Johan Duijster,

predikant

 

j.duijster@pknpapendrecht.nl

06 47 54 98 49

9. Kees van der Linden,

jeugdouderling

kvdl83@gmail.com

06 51 71 40 31

19. Ds. Henk Talsma,

predikant

h.talsma@pknpapendrecht.nl

06 57 22 59 66

10. Anke Aret,

pastoraal ouderling ouderen

jwaret@kpnmail.nl

06 18 39 10 84