Kerkenraad


De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk bestaat bij volledige bezetting uit 1 predikanten en 1 kerkelijk werker (1,5 FTE), 1 preses, 2 scribae, 6 pastorale ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 6 diakenen,1 ouderling jonge gezinnen en 3 ouderlingen-kerkrentmeester.


De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen bereidt bijeenkomsten van de kerkenraad voor en is verantwoordelijk voor dagelijks bestuur waaronder het afdoen van formele en administratieve zaken die geen uitstel dulden. Het moderamen bestaat uit de preses, de twee predikanten, de scriba’s, een pastoraal ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

Vergaderingen
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar. Het moderamen vergadert gewoonlijk op de eerste dinsdag van de maand.
De pastoraal ouderlingen worden in hun werk bijgestaan door pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers. De ouderlingen-kerkrentmeester worden ondersteund door enkele kerkrentmeesters en medewerkers. De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers.

Contact
Het contactadres van de kerkenraad is scriba_bk@pknpapendrecht.nl.

De kerkenraad van de Bethlehemkerk:

naam contact naam contact

1. Ilona Boerman

1e Scriba

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

11. Kees Boer,

ouderling kerkrentmeester,

voorzitter college kerkrentmeesters

kees.boer@lukassenboer.nl

2. Els Swart

Pastoraal ouderling

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

12.  Vacature

 

3. Henk de Jong,

voorzitter kerkenraad

henkdejong2853@gmail.com

13. Vacature

 

4. Adriaan Vonk,

pastoraal ouderling

avonk@solcon.nl

14. Petra de Jong,

diaken

petra.dejong196@icloud.com

5. Gerrit Hofwegen,

pastoraal ouderling

g.hofwegen@gmail.com

15. Vacature

ouderling jonge gezinnen

 

6. Vacature

 

16. Marian Molle,

diaken

scriba_bk@pknpapendrecht.nl

7. Peter van Wijngaarden

diaken

pvanwijngaarden1467@gmail.com

17. Monica de Geus,

diaken

geus2000@upcmail.nl

8. Marjolein van der Linden,

jeugdouderling

jeugdouderling@pknpapendrecht.nl

18.  Ds. Bert Ridder,

Predikant

b.ridder@pknpapendrecht.nl

06-50 81 59 58.

9. Kees van der Linden,

jeugdouderling

jeugdouderling@pknpapendrecht.nl

19. Ley Bodden,

Kerkelijkwerker

l.bodden@pknpapendrecht

06- 22 84 29 66

10. Jobke Heij,

jeugdouderling

jeugdouderling@pknpapendrecht.nl