Werkgroep Vorming en Toerusting

De werkgroep tracht jaarlijks een programma samen te stellen om het geloof te verdiepen en met elkaar in gesprek te komen. We noemen dit Vorming en Toerusting. Wij proberen een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Het staat u vrij mensen van zowel binnen als buiten de kerk uit te nodigen.

Wij hebben zowel vertrouwde als nieuwe onderdelen in het programma opgenomen, waardoor er wederom een rijk aanbod is ontstaan.

Hierbij willen wij direct de mensen die een bijdrage leveren hartelijk bedanken.

DRINGEND VERZOEK: Meldt u alstublieft uiterlijk één week van tevoren bij degene die de avond organiseert. Telefoonnummer en/of e-mailadres staat bij iedere activiteit vermeld.
De leiding weet dan of er voldoende belangstelling is om de activiteit doorgang te laten vinden. Tevens kan de leiding contact met u opnemen, mocht dit nodig zijn. 

Het complete programma - met actuele informatie en data - kunt u vinden op de deze website..

Het is mogelijk dat er gedurende het seizoen onderdelen worden toegevoegd aan het programma. Hierover zullen wij via bovenstaande kanalen communiceren. Hierbij valt onder andere te denken aan onderdelen door ds. Peter van Ankeren en Ley Bodden.

Momenteel bestaat de werkgroep uit twee leden, te weten één lid uit iedere kerk. Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden. Het gaat met name om het verzamelen van alle programmaonderdelen. Hiernaast leveren wij een bijdrage bij het uitbreiden van het aanbod.  

Mocht u ideeën hebben voor een V&T-activiteit, neem dan contact met ons op.

De werkgroep Vorming & Toerusting,
Monique van Bruggen, 06-42025042, Bethlehemkerk,
Johan Straaten, 06-55796991, De Morgenster.

 

Zie het volledige programma van het seizoen 2022-2023 of de programmaonderdelen, die binnenkort starten.