Protestantse Kerk

Redactie De Schakel

 

De Schakel is het tweewekelijkse contactblad van de Bethlehemkerk en De Morgenster. In het kerkblad staan onder meer aankondigingen van diensten, de rubriek ' Uit de wijken' en informatie over de activiteiten in beide kerken. De Schakel verschijnt 24 maal per jaar.

Namens de Bethlehemkerk zitten in de redactie: Sjaak van Heijst, Bram Sigterman en Dinand Slooijer. De Morgenster is vertegenwoordigd door: Truus de Boer-Wildschut en Wil Koster-Mulders. Eindredacteur is Ad Morellissen.

De redactie heeft een eigen e-mailadres voor het toezenden van kopij: schakel@pknpapendrecht.nl