Protestantse Kerk

Werkgroep oudpapier


Zolang de kerk bestaat hebben mensen zich ingespannen om oud papier in te zamelen.

Zo stond er één keer in de maand een container voor de kerk, waar iedereen zijn papier kwijt kon. Zeker zo belangrijk is de groep vrijwilligers die onopgemerkt de gehele maand een niet geringe hoeveelheid papier inzamelde.
 
Zo werd tot de herfst van 2013 in verschillende wijken en bij vaste klantjes het papier opgehaald. Dit gebeurde met materieel dat beschikbaar was gesteld door Vego, Van Wijngaarden timmerbedrijf en Henk Visser Hovenier. Zo werden tonnen aan papier verzet.

Verandering
Omdat de gemeente meer recyclebaar afval moet scheiden uit het huisvuil, is de papierinzameling groter opgezet. De gemeente Papendrecht zamelt sinds 2013 op gezette tijden in met medewerking van vrijwilligers van verenigingen en kerken. Dat levert een vergoeding op, gelijk aan het opgehaalde gewicht per maand. Met de opbrengst van het ingezamelde papier zijn de afgelopen jaren diverse projecten voor de kerk bekostigd.

Vrijwilligers welkom
Vrijwilligers moeten eerst een cursus volgen bij HVC voor het verkrijgen van een certificaat. De cursus bestaat uit een korte toelichting over ARBO-wetgeving en veiligheid, een uitleg over het ophalen van afval en een voorlichtingsfilm. Dan wordt de opgedane kennis getoetst aan de hand van 25 meerkeuzevragen. Daarna volgt de praktijktraining: het plaatsen van een bak aan de vuilniswagen wordt geoefend. Tot slot krijgt iedere deelnemer veiligheidsschoenen en een gekleurd hesje.
Voor onze kerk zijn 12 vrijwilligers in het rooster opgenomen. Zij worden op de 2e vrijdag van de maand bij toerbeurt ingezet. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.

Meer weten? Stuur een mail naar oudpapier@pknpapendrecht.nl