Protestantse Kerk

Broodhuis


In 2013 zag de kerkband Broodhuis het licht. Een bont gezelschap van gemeenteleden, die zelf verwoorden wat Broodhuis voor hen is en betekent.

Wilma: 'We zijn opgericht naar aanleiding van de visie van de kerkenraad: jongere en oudere gemeenteleden dichter bij elkaar brengen en de diversiteit aan liederen en instrumenten in de erediensten vergroten.'

Sabrina: 'We ondersteunen als band meerdere keren per jaar de samenzang in de zondagsdiensten. Ons repertoire loopt van psalmen van nu, liedboek liederen, Sela tot opwekking."

Miranda: 'Broodhuis is de letterlijke vertaling van het Hebreeuwse woord Bethlehem, een toepasselijke naam dus voor een band van de Bethlehemkerk.'

Marilisa: 'Ik ben de jongste telg binnen Broodhuis, zo leuk dat er zo’n grote diversiteit aan leeftijden binnen onze groep bestaat.' 

Robert: 'Aansluiten bij een groep die al zo op elkaar is ingespeeld, leek een uitdaging, maar het was gewoon een warm ‘broodje’ waar ik van kon mee-eten. Gezamenlijk dagen we elkaar uit en blijven we groeien.' 

Martijn: 'Ik zie het als een wat eigentijdse cantorij, we ondersteunen de gemeente door hen nieuwe liederen te leren.' 

Kees: 'We zijn met 8 zangers, een pianist, drummer, bassist en een gitarist. We repeteren elke twee weken, soms muzikanten en koor apart om snel nieuwe liederen in te studeren.' 

Peter: 'We krijgen ook ieder de gelegenheid om een meditatief of collectelied te zingen met liederen die een mooie boodschap bevatten.' 

Ron meldt: 'Regelmatig spelen er diverse gastmuzikanten met ons mee, ik geniet daar enorm van – als mijn dochter met haar saxofoon mee speelt, of andere gemeenteleden op viool, gitaar en andere (blaas-)instrumenten.' 

Arjan: 'We zijn enorm geholpen bij de start doordat Monica de Geus de zangers heeft kunnen helpen om stappen te zetten in de meerstemmigheid.' 

Dick vult aan: ' En dat Grace en Beat Maurer ons nu verder op weg helpen om de kwaliteit te waarborgen. We mogen ook steunen op gemeenteleden die bijspringen bij ziekte of afwezigheid en met ons meezingen en -spelen.' 

Kasper: 'Vooral omdat ook de band met Beat goed ondersteunD en uitgedaagd wordt. Musiceren tot eer van God en de gemeente meenemen, ondersteunen, inspireren en uitdagen is wat raakt voor Broodhuis. Wat is er mooier dan dat!'

Samenstelling

Zang: Wilma, Marilisa, Miranda, Sabrine, Arjan, Martijn, Dick, Peter
Gitaar: Kees
Bas: Ron
Piano: Robert
Drums: Kasper

Nieuwsgierig? Bekijk de agenda.

Luisteren? Bekijk de opnames van eerdere kerkdiensten.