College van kerkrentmeesters


De zorg voor zaken die te maken hebben met het vermogen van de Bethlehemkerk berust bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van die vermogensrechtelijke aangelegenheden - van niet diaconale aard - toe aan het college van kerkrentmeesters (CKRM) en die van diaconale aard aan het college van diakenen. Het CKRM stemt zijn beleid af op het beleid van de kerkenraad. De Bethlehemkerk wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het college tezamen.

Taken
De algemene taak van het CKRM in de Bethlehemkerk is het voorzien in de middelen die nodig zijn om het gemeentewerk te kunnen laten plaatsvinden. Hieronder vallen in elk geval de volgende deeltaken:

 •  Geldwerving en financieel beheer
 •  Verduurzaming van de exploitatie en de gebouwen
 •  Zorgen voor een veilige, aantrekkelijke en gewaardeerde werkplek voor kerkelijke medewerkers en vrijwilligers
 •  Meerjarenbegroting (5-jaars venster)
 •  Onderhoud van de kerkelijke gebouwen
 •  Exploitatie van het zalencomplex De Palm
 •  Opstellen en uitvoeren van personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid
 •  Archiefbeheer
 •  Ledenregistratie
 •  Uitvoeren en actualiseren van afspraken in GKW-verband

Voor deze taak is veel geld nodig. Dankzij de vele bijdragen en de inspanningen van vrijwilligers is het mogelijk om het kerkenwerk draaiende te houden.

Leden
Dit zijn de mensen die deel uitmaken van het college van kerkrentmeesters in de Bethlehemkerk:

 • Kees Boer, voorzitter, algemene zaken, fondsenwerving en Palmzaken
 • Wilma van den Berg-Eshuis, secretaris en personeel
 • Iloma Boerman-den Otter, penningmeester
 • Jaco Hamerpagt, Actie Kerkbalans, begroting en ict
 • Tineke van Noorloos, boekhouding en Palmzaken
 • Ben Otte, onderhoud gebouwen

Adres van het college van kerkrentmeesters:
Van der Palmstraat 1, 3351 HA Papendrecht, krm.bk.secretariaat@gmail.com