Protestantse Kerk

Aanmelden weekbrief

In de weekbrief staat o.a.:

- informatie over komende kerkdienst, zoals predikant, thema, collecte bestemmingen, en andere bijzonderheden over de dienst.

- pastorale mededelingen met items als : bloemengroet, zieken, berichten over geboorte, overlijden, huwelijk, jubilea, gebedspunten, etc.

 

 

Aan- of afmelden voor de weekbrief kan door een mail te sturen naar onderstaand emailadres:

weekbrief_bk@pknpapendrecht.nl