Protestantse Kerk

Missie


Tot Gods dienst en lof bereid

De gemeente van de Bethlehemkerk wil een verbindende geloofsgemeenschap zijn waarin vanuit Gods Woord loven en dienen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij willen rekening houden met de diverse stromingen van geloofsbeleving in onze gemeente. Wij verkondigen en willen in praktijk brengen dat in Jezus Christus het Koninkrijk van God werkelijkheid wordt door:

 • zorg te dragen voor elkaar en elkaar te dienen in een geest van kracht, liefde en bezonnenheid
 • onze door de Geest geschonken gaven en talenten in te zetten ten behoeve van de gemeente en de samenleving

Samengevat
Wij streven het volgende na, met vallen en opstaan:

 • we hebben elkaar lief, zoals Jezus ons lief heeft
 • we vergeven elkaar, zoals Jezus ons vergeeft
 • we aanvaarden elkaar, zoals Jezus ons aanvaardt
 • we verdragen elkaar, zoals Jezus ons verdraagt
 • we dragen zorg voor elkaar, zoals Jezus voor ons zorgt
 • we bouwen elkaar op, zoals Jezus ons opbouwt
 • we bevestigen elkaar, zoals Jezus ons bevestigt
 • we bewijzen elkaar eer, zoals Jezus ons eer bewijst
 • we maken God groot naar elkaar, zoals Jezus God grootmaakt naar ons