Protestantse Kerk

Een stukje geschiedenis


Aan het eind van de 16e eeuw ontstond de Hervormde Gemeente. De voortdurende dreiging van water heeft een sterk stempel gedrukt op het leven van de bewoners van de Alblasserwaard. Ze beseften hun kleinheid, kwetsbaarheid en voelden zich diep afhankelijk van God.
Het jaar 1961 was een belangrijk jaar. Binnen de toenmalige plaatselijke Hervormde Kerk deden zich veel spanningen voor. Een groot deel van de nieuwe gemeenteleden wilde een andere aard van prediking, liturgie en kerkelijk leven. Het leidde tot de vorming van een kerkelijke noodgemeente. Hieruit is na verloop van tijd de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk ontstaan.
Binnen de gemeente Papendrecht is er een nauwe samenwerking met de andere kerken. Dat gebeurt via het Overlegorgaan Kerken Papendrecht (OKP) . In het bijzonder werken we samen met de Hervormde Gemeente (Grote Kerk en Sionskerk) en De Morgenster.