Actueel

Hieronder staan de actuele en voorgaande nieuwsflitsen.

 

Week van het gebed: ' Licht in het duister' met stream-links

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Lees verder


Wat bewoog God mens te worden

We hebben Kerst gevierd: God wordt één van ons, Emanuel. Als je iemand vraagt waarom God mens is geworden Lees verder


‘Het suizen van een zachte stilte’

Oudejaarsavond komen wij digitaal bij elkaar om op de drempel naar het nieuwe jaar gezamenlijk te bidden en te zingen. Lees verder


Kom, laten wij aanbidden

In deze nieuwjaarsdienst lezen we het bekende gedeelte over de drie wijzen ('magiërs', zegt de NBV) uit het oosten. Lees verder


Samenwerking Morgensterkerk

In het laatste overleg dat wij met het moderamen van de Gereformeerde kerk De Morgenster hebben gevoerd, informeel gesproken over de mogelijkheden om in de toekomst onze samenwerking te versterken. De volgende vragen zijn aan de orde geweest: Lees verder


Week van gebed 2022

Het thema is dit jaar ‘Licht in het duister’ met als ondertitel ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’ Lees verder