Aha, samen genieten

Op vrijdag 2 augustus hopen we weer gezellig bij elkaar te komen om gezamenlijk van een heerlijke maaltijd te genieten.
De maaltijd begint om 18:00 uur, maar u/jij bent vanaf 17.30 uur van harte welkom.

Op zondag 28 juli liggen de lijsten klaar in De Morgenster. Mensen van de Bethlehemkerk en degenen die niet naar de kerk kunnen komen, kunnen zich telefonisch opgeven tot uiterlijk zondag 28 juli bij P.J. Allema, tel.: 0621264971 of via e-mail: pallema@chello.nl.

Graag tijdig afmelden bij Piet Allema, wanneer u zich heeft opgegeven, maar niet kunt komen!

De kosten voor de avond bedragen € 7,50 per persoon.

Van harte aanbevolen

Gepubliceerd op: 25-07-2019

Aha, samen genieten