Collecte Werelddiaconaat 21 juni

Opvang en hulp ontheemden Colombia

Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken.
Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid, zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van deze organisatie is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’.
Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

Corona
Een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.
Ondanks de quarantaine gaat het geweld tegen bijvoorbeeld sociale leiders en mensenrechtenactivisten onverminderd door en het gedwongen thuiszitten leidt soms ook tot meer fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen. Veel partnerorganisaties van Kerk in Actie hebben bijeenkomsten en activiteiten moeten stoppen. Zij zijn zeer bezorgd over de risico’s van de pandemie voor de kwetsbare groepen waarmee ze samenwerken, bijvoorbeeld arme mensen in sloppenwijken.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ontheemden in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ontheemden Colombia.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ontheemdencolombia

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Namens de ZWO-commissies
van de Bethlehemkerk,
Yvonne Elderson.

Gepubliceerd op: 15-06-2020

Collecte Werelddiaconaat 21 juni