Dankdag en rozenactie

Al verscheidene jaren geven we in onze kerken op Dankdag aandacht aan mensen die door omstandigheden niet meer naar de kerk kunnen komen.

Op zondag 10 november brengen wij dan ook, gewoontegetrouw, met de medewerking van u als gemeenteleden, een aardigheidje bij deze mensen thuis, mogelijk met een gesprekje. Wij vragen u dan ook om mee te helpen met het bezorgen van deze attentie. Hiervoor onze hartelijke dank! De attentie is voorzien van een wijknummer.      

Op deze zondag staan in de hal van de kerk rozen klaar voor de Rozenactie. Deze rozen worden uitgedeeld aan mantelzorgers, helpers die altijd bereid zijn om voor onze zieken, ouderen of gehandicapten te zorgen.

De diaconieën van de Bethlehemkerk en De Morgenster houden deze rozenactie, zodat u kunt laten zien dat er aandacht en waardering is voor de vele mantelzorgers.

U kunt dus een roos uit de kerk meenemen en die geven aan een mantelzorger die u kent. Dit hoeft geen kerklid te zijn, maar mag een bekende zijn uit uw vriendenkring of iemand in de straat die hiervoor in aanmerking komt.

Doet u ook deze keer weer mee?!

Namens de diaconieën van de Bethlehemkerk en De Morgenster,
Onno Hooglander en Greet Lievaart.

Gepubliceerd op: 28-10-2019

Dankdag en rozenactie