De ZWO collecte van 31 mei

voor het STER-project ‘Gevangenenzorg in Albanië’

De stichting Hoop voor Albanië steunt Fred Westerink vooral met de renovatiewerkzaamheden.
Ook in Albanië is inmiddels het coronavirus aanwezig. Door snelle maatregelen is het aantal doden en geïnfecteerde mensen beperkt, maar de maatregelen zijn zo drastisch (men mag maar één uur naar buiten om eten te kopen) dat de mensen zonder werk zitten en de hongersnood toeslaat. De stichting Hoop voor Albanië deelt nu waar zij kan zakken meel uit om arme mensen te helpen. Fred Westerink heeft nog wel toestemming om langer naar buiten te gaan, zodat hij nog wat werk kan verrichten. Binnenkort wordt versoepeling van de coronamaatregelen verwacht.

Toelichting van Fred Westerink
Sinds twaalf jaar woon en werk ik samen met mijn vrouw in Albanië. Mijn vrouw heeft haar eigen werkzaamheden, ik ben directeur van de Albanese stichting Gevangenenzorg Albanië. De stichting heeft haar kantoor in Tirana en bestaat uit twaalf geestelijk verzorgers of kapelaans, vier maatschappelijk werkers en een kleine staf.

Gevangenenzorg Albanië is in 2002 opgericht en is op dit moment actief in 21 van de 24 gevangenissen in Albanië. Onze missie is: het evangelie delen met gevangenen en hun gezinnen en de cirkel van armoede en onmogelijkheden breken. Onze wens is om een missionaire kerk in elke gevangenis te stichten. Binnen de gevangenis bieden we meerdere activiteiten, zoals christelijke samenkomsten en discipelschapstraining. Ook bieden we sociale activiteiten, sport en muzikale activiteiten.

Gevangenenzorg Albanie biedt uiteenlopende projecten voor honderden gezinnen en kinderen van gevangenen, onder andere een kindersponsorprogramma, een diaconiahulpproject voor geïsoleerde gezinnen en een Dream Academy voor tieners met een ouder in de gevangenis.

Samen met Hoop voor Albanië knappen we de sanitaire ruimtes van de gevangenis van Lushnje op. Het waren vieze, kapotte ruimtes zonder stromend water waarvan een kleine 200 mannen dagelijks gebruik moesten maken. Door de renovatie werken de kranen en douches weer, zijn er weer deuren geplaatst en zijn afvoerbuizen, muren en vloeren weer schoongemaakt. Ook de ruimtes waar we onze bijeenkomsten houden, gaan we verder opknappen door onder meer het dak te repareren en de muren opnieuw te pleisteren.

Onze programma’s zijn erop gericht om mensen te laten kennismaken met het evangelie door middel van de lokale kerk - de familie van gelovigen. Ook streven we ernaar dat onze hulp eraan bijdraagt dat mensen en gezinnen zelfstandig worden en weer zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leven.

Met vriendelijke groet en dank voor uw steun,
Fred Westerink, Stichting Hoop voor Albanië en
de ZWO's van de Bethlehemkerk en De Morgenster

Gepubliceerd op: 25-05-2020

De ZWO collecte van 31 mei