Er een gezicht bij hebben

Na de eerste doopdienst sinds lange tijd, vorige maand, mogen we vandaag opnieuw dopen. Er is wat ‘inhaalwerk' te doen. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor, want in de doop wordt iets wezenlijks zichtbaar. De doop bepaalt de gemeente erbij dat God de daad bij zijn Woord voegt. Sterker nog, het verbond met Abraham, waar we in de vorige doopdienst over nadachten, krijgt een gezicht. Al is het wel de vraag wat voor gezicht dat is. Of wiens gezicht dat is.
Het thema voor de dienst houdt daarmee verband: Er een gezicht bij hebben.

De dienst van 11 oktober begint om 10:00 uur in de Bethlehemkerk te Papendrecht. Aanmelden kan via de website.
De dienst is via kerkradio en livestream te volgen. klik hier (incl liturgie), website pknpapendrecht.nl of via kerkdienstgemist.nl

 

LET OP! Omdat we met ingang van zondag a.s. aan niet meer dan 30 kerkgangers (exclusief medewerkers in
de dienst) een plaats mogen bieden, kunnen we deze zondag die plaatsen alleen ter beschikking stellen aan
familie en vrienden van de familie van de dopeling.

Gepubliceerd op: 09-10-2020

Er een gezicht bij hebben