God bouwt een feestje

Eén keer in de twee jaar is er een themaweek in het kader van Kerk & School. Het thema is FEEST!

In de week voorafgaande aan deze dienst zijn de kinderen van de Florisschool in de Bethlehemkerk geweest. Daar hebben zij kennisgemaakt met de feesten die de Kerk van Jezus Christus jaarlijks viert. Met de eredienst sluiten we de themaweek af. Er zullen veel kinderen met hun familie in de kerk zijn. Dat is al een feest op zich. We luisteren naar de gelijkenis van de Verloren Zoon en lezen daar dat de vader een groot feest geeft wanneer zijn zoon eindelijk weer thuiskomt. Het thema voor deze dienst is: God bouwt een feest(je).

Een combo zal de liederen begeleiden en de feestvreugde verhogen.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Gepubliceerd op: 07-11-2019

God bouwt een feestje