Kerkelijk Werker

Ley Bodden kerkelijk werker in de Bethlehemkerk

De kerkenraad heeft unaniem de voorlopige benoeming voor een kerkelijk werker van de sollicitatiecommissie overgenomen. We zijn dankbaar en blij dat we de opengevallen plaats na het vertrek van ds. Henk Talsma weer in kunnen vullen. Dhr. Ley Bodden (54), geboren in Maastricht, al vele jaren woonachtig in Nieuw - Lekkerland is voorlopig benoemd als kerkelijk werker (0,5 FTE) in de Bethlehemkerk. Dhr. Bodden is momenteel werkzaam (deeltijd) als geestelijk verzorger naast een parttime baan in het bedrijfsleven. Hij heeft ruime ervaring in het brede pastoraal werk, voorgaan tijdens diensten, verzorgen van catechese en pastorale begeleiding van gemeenteleden werkzaam in het pastoraat.  In 2019 heeft hij de functie van kerkelijk werker ook uitgevoerd in een PKN gemeente tijdens een vacature tijd voor een predikant.

Gepubliceerd op: 30-04-2021

Kerkelijk Werker