nawoord over 'Wat doen wij als wij bidden?'

In het bidden gaat het er niet om dat vragen of God iets voor ons wil doen, maar of wij iets voor God mogen doen.

In handelingen 12 zit Petrus gevangen en bidt de gemeente voor hem. Ze vragen niet of God Petrus wil bevrijden uit de gevangenis maar of Petrus op God mag blijven  vertrouwen in de gevangenis.

Dat Petrus toch gered wordt is een zaak van God. Ons bidden is gericht op God die hoort een die heel goed weet wat wij nodig hebben. Het gaat dus ten diepste of wij God voor verantwoordelijk durven houden voor de dingen die er in ons leven gebeuren. Zo is dan de Geest die voor ons bidt bij God en die ons tegelijk de moed en de kracht geeft om te volharden.

 

Gepubliceerd op: 07-06-2021

nawoord over 'Wat doen wij als wij bidden?'