Over vergelden vergeven

We lezen en beluisteren vanmorgen twee gedeelten ( Lezingen: Rechters 16: 23-31 & Matteüs 18: 21-35 ) die haaks op elkaar staan, het ene gaat over vergelden, we horen over Simson; is hij een held of eerder een terrorist? Het andere gaat over vergeven; maar zoals Jezus er in de gelijkenis over spreekt…, is dat niet een onmogelijke opgave?  

Stof tot nadenken!

Gepubliceerd op: 27-01-2024

Over vergelden vergeven