Aha, samen genieten

Leiding:
Datum: vrijdag 04 oktober 2019
Tijd: 18:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zaal: Grote zaal
Zet in agenda

Aha, samen genieten

Op vrijdag 4 oktober hopen we weer gezellig bij elkaar te komen om gezamenlijk van een heerlijke maaltijd te genieten.
De maaltijd begint om 18:00 uur, maar u / jij bent vanaf 17.30 uur van harte welkom.

Op zondag 22 september en zondag 29 september liggen de lijsten klaar in De Morgenster. Mensen van de Bethlehemkerk en degenen die niet naar de kerk kunnen komen, kunnen zich telefonisch opgeven tot uiterlijk zondag 29 september bij P.J. Allema, tel.: 0621264971 of via e-mail: pallema@chello.nl.

Wil u zich, als u zich wel heeft opgegeven, maar niet kunt komen, afmelden bij Piet Allema,

De kosten voor de avond bedragen € 7,50 per persoon.

Van harte aanbevolen