GKW-overleg

Leiding: Voorzitter BK
Datum: donderdag 16 februari 2023
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Morgenster
Zaal: Kerkenraadskamer
Zet in agenda

Vergadering van de kerkeraden van MK en BK.