Protestantse Kerk

GKW-overleg

Leiding: Voorzitter BK
Datum: do 26 september
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Morgenster
Zaal: Kerkenraadskamer
Zet in agenda

Vergadering van de kerkeraden van MK en BK.