GKW-vergadering

Leiding: Voorzitter BK
Datum: dinsdag 05 oktober 2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zaal: Kerkenraadskamer
Zet in agenda

Vergadering van de kerkeraden van MK en BK.