GKW-vergadering

Leiding: Voorzitter BK
Datum: dinsdag 11 oktober 2022
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Morgenster
Zaal: Kerkenraadskamer
Zet in agenda

Vergadering van de kerkeraden van MK en BK.