Biddag

woensdag 11 maart 2020
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Biddag

De duur van zegenen.

We lezen een van de kortste psalmen: Psalm 134.
Dat lied begint met een wonderlijke regel: Zegen de Heer, u allen.
Dat doen wij nooit: God zegenen.
Dat is voor ons de omgekeerde wereld. Het gaat er toch om dat wij door God gezegend worden?
God heeft het toch niet nodig dat Hij gezegend wordt?
Dat heeft toch geen nut? Daar wil ik het eens over hebben: over nut.
Heel onze samenleving lijkt doortrokken van de moordende wet van nut en efficiency, maar of dat de leefbaarheid verhoogt?
We zien steeds meer mensen uitvallen.
De schepping zucht onder het exploiterend denken en handelen van de mens.
De kerk heeft weet van een tegenwicht: zegenen.

Piet van Die.