Dankdag

woensdag 06 november 2019
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Dankdag

De klasse van het midden.

Het gaat goed met de economie. Reden om dankbaar te zijn? Natuurlijk! Er zijn steeds minder mensen zonder werk. Maar aan de andere kant: de verschillen tussen inkomensgroepen groeien. Rijken worden steeds rijker, de mensen aan de onderkant van de ladder merken niet veel van de voorspoed. En je hoort steeds meer politici het woord ‘middenklasse’ in de mond nemen, want die schijnt te verdwijnen. Tegen die werkelijkheid leggen wij het commentaar van Agur. ‘Wie?’ zult u zeggen. Inderdaad, een onbekende naam. Maar je vindt zijn wijsheid in Spreuken 30:1-9.

Piet van Die.
Liturgie:
 

Organist: Arie de Bruijn

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
  v.: Van God is de aarde,
  g.: de wereld en al haar bewoners.
  v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
  g.: als mensen in eendracht samen leven.
  v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
  g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
  v.: De Heer zij met u
  g.: ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 5
 • Gebed van dankbaarheid
 • Loflied: Lied 719
 • Over dit lied en de dienst

ROND HET WOORD

 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing: Spreuken 30,1-9
 • Zingen: Psalm 49:1
 • Uitleg en verkondiging: Het zachte midden
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 849

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden     v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368j)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Geschakeld diaconiewerk
 • Slotlied: Lied 146: 1,4 en 7
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Geschakeld kerkenwerk
 • Orgelspel