Alternatieve viering Goede Vrijdag

vrijdag 10 april 2020
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:

Downloaden

Goede Vrijdag – De zeven kruiswoorden

Met Goede Vrijdag volgen wij de weg van Jezus tot in de dood aan de hand van de ‘zeven kruiswoorden’, die Jezus tijdens zijn lijden aan het kruis heeft gezegd. Het zijn geen sombere woorden maar boeiende en indringende woorden die het menselijk leven ten diepste raken. En zo klinken naast de kruiswoorden een aantal verhalen en gedachten over wat zich in ons leven – en ook nu in deze onwerkelijke situatie – kan afspelen.

Liturgie:

Dienst: Goede Vrijdag – De zeven kruiswoorden
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: Bethlehemkerk
            
Organist: André de Jager
Zang: Christel de Bruijn
 

- in de kerk is het stil -

Opening

Moment stilte

Wij luisteren naar: Lied 547,1.4.5: Met de boom de levens wegend op zijn rug

Gebed voor Goede Vrijdag

We luisteren naar: Blijf bij Mij en waak hier met Mij, wakend en biddend

DE KRUISWOORDEN

Inleiding

Het eerste kruiswoord: Vader, vergeef hun want ze weten niet wat ze doen - Lucas 23,34

Korte toelichting en gedicht “De soldaat die Jezus kruisigde” van Martinus Nijhoff

We luisteren naar: Wij die met eigen ogen (Tussentijds 217,1.3)

1. Wij die met eigen ogen              3. Dat wij toch niet vergeten
    de aarde zien verscheurd              waartoe wij zijn gemaakt,
    maar blind en onmeedogend       dat diep in ons geweten
    ontkennen wat gebeurt:                opnieuw het licht ontwaakt
    dat oorlog is geboden                    dat in ons wordt herschapen
    en vrede niet mag zijn                    de geest die overleeft
    dat mensen mensen doden          dat onze lieve aarde
    dat wij die mensen zijn                   Nog kans op redding heeft.


Het tweede kruiswoord: Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn –  Lucas 23,43


Korte toelichting en stilte

We luisteren naar: Lied 25a,1: Mijn ogen zijn gevestigd op God

Het derde kruiswoord: Dat is uw zoon. Dat is uw moeder – Johannes 19,26.27
        
Korte toelichting en gedicht: Niet tevergeefs    

We luisteren naar: De mensen gaan hun wegen op de wijze van lied 576b

1. De mensen gaan hun wegen                2. Op ’t kruispunt van de wegen
    zoals hun wegen gaan.                               zien wij elkander aan.
    Komen elkander tegen                               En Jezus geeft zijn zegen
     alsof het zo moet gaan.                             en laat ons samen gaan.
     En zoeken naar vertrouwen,                    De een de anders hoeder
     een ander die hem wacht,                        elkanders schutspatroon.
     o saam een hut te bouwen;                      Johannes, zie uw moeder,
     een schuilplaats voor de nacht.               Maria, zie uw zoon.

Het vierde kruiswoord: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? – Marcus 15,34

Korte toelichting

We luisteren naar: Lied 945,1.2.3.4: Ja het liefst zou ook ik

Het vijfde kruiswoord: Ik heb dorst – Johannes 19,28

Korte toelichting

We luisteren naar: Lied 952,1.2.3: Waar zou het zijn, dat land van licht

Het zesde kruiswoord: Het is volbracht – Johannes 19,30

Korte toelichting  en stilte

We luisteren naar: Lied 568a: Ubi caritas

Daar waar liefde woont en vrede,
daar waar liefde woont, daar is God met ons

Het zevende kruiswoord: Vader, in uw handen leg ik mijn geest – Lucas 23,46

Korte toelichting  
 –  de Paaskaars wordt gedoofd, we zijn stil –

We luisteren naar: Lied 590,1: Nu valt de nacht.

Voorbeden  

Onze Vader

Orgelstuk: Wir setzen uns mit Tränen nieder (J.S.Bach – BWV 244)

In stilte verlaten wij de kerk