Startviering

zondag 16 januari 2022
Aanvang: 19:00 uur
Dienst: Eenheid van de kerken
Voorganger:
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Oecumene (plaatselijk),


Downloaden audioDownloaden video

Licht in het duister

De startviering voor de Week van gebed voor de Eenheid van de kerken 2022 vindt zoals gebruikelijk vanuit De Morgenster plaats. Deze dienst is een samenwerking van alle kerkgemeenschappen in Papendrecht. Samen hebben wij de dienst voorbereid op basis van de liturgie die ons dit jaar is aangereikt door christenen uit het Midden-Oosten. Het thema is dit jaar ‘Licht in het duister’ met als ondertitel ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’. Ley Bodden, pastoraal werker uit de Bethlehemkerk, zal n.a.v. Matteüs 2:1-12 de overdenking doen. Alle kerkgemeenschappen hebben een aandeel in de viering. Het is een mooie start van een gezamenlijke week van gebed in Papendrecht.
De dienst is uitsluitend via de livestream te volgen en wordt van harte aanbevolen.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Oecumene (plaatselijk).
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondgebed 16 januari 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
Overdenking:Ley Bodden
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:-
Lector:-