Kerkdienst

zondag 23 juni 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie BK, Kerkelijke gebouwen,

Downloaden

De oogst is groot, arbeiders te weinig

In deze dienst gaat ds. Henk Talsma voor.

Thema: “De oogst is groot, arbeiders te weinig”

Hartelijk welkom!

Liturgie:

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: HH 606    

Verstilling

Opening van de dienst

Aanvangslied (staande): Ps. 81

Bemoediging en Groet Klein Gloria

Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging/Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Ev. Liedbundel 161

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen naar voren
Zingen: NLB 806
 

Schriftlezingen:
Jes. 66:10-14c
Gal. 6:14-18
Evangelielezing: Luc. 10:1-12; 17-20

Zingen: Joh. De Heer 232:1,4

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: HH 677
 
Inzameling van de gaven

Pastorale mededelingen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: Ps.72:7
 
Zegen