Kerkdienst

zondag 30 juni 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie BK, Kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Kerkdienst

Volwassen(d) geloven

We vieren nogmaals het Pinksterfeest. Tenminste, zo zou je het kunnen zien. Het feest van de eerstelingen.

In onze gemeente is het gebruikelijk dat, als er belijdeniscatechisanten zijn die belijdenis van hun geloof doen,  zij dit op het Pinksterfeest doen. Omdat niet iedereen uit de groep catechisanten daartoe in de gelegenheid was, hebben we het moment van belijdenis verplaatst naar deze zondag. Er zijn acht gemeenteleden die in deze dienst belijdenis van hun geloof willen afleggen. Elders in De Schakel treft u hun namen aan.

Het thema voor deze dienst is: Een volwassen geloof. We lezen daarbij 1 Korintiërs 2.

Maak - als het kan - ruimte in uw agenda en vier het feest met deze eerstelingen mee!

Hartelijk welkom in de eredienst.

 

Liturgie
DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Mijn hulp is van U, Heer (HH 38)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 138 vs. 1

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Genadeverkondiging en aanmoediging tot leven

Zingen: Breng ons samen (HH 391)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (Canon)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
-    1 Korintiërs 2: 1-9

Zingen: Lied 634

Schriftlezing(en)
-    1 Korintiërs 2: 10-16

Verkondiging met thema: Volwassen(d) geloven

Muzikaal meditatief: Belijdenis (Sela)

NB: Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Zingen: Heer, U bent mijn leven (HH 479)

Openbare belijdenis van het geloof
    Gebed
    Presentatie
    Onderwijzing

Zingen: Psalm 17 vs. 3 (oude berijming)

Vervolg openbare belijdenis van het geloof
    Vragen
    Handoplegging (en doop)

Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Opw. 687 vs. 1 en 2)
Door catechisatiegroep: 1 en 3
Met de gemeente: 2 en 4

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal
DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Zegenlied  (HH 473)

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel