Kerkdienst

zondag 07 juli 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Overstapdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM project, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Kerkdienst

Klaar voorde start... ?

Klaar voorde start... ?

Dat is het thema voor de dienst waarin een aantal tieners z\al overstappen. Het komt voor hen op een natuurlijk moment. Zij verlaten immers groep acht van de basisschool en zullen als eerstejaars beginnen op een nieuwe school, met nieuwe vormen, nieuwe vakken, nieuwe leerlingen, enzovoort. Een moment om in de kerk over te steppen van de kindernevendienst naar bijvoorbeeld 2Gether We Rock en naar de jeugdkerk PAKS. In deze dienst is er geen dopen, omdat er geen dopelingen zijn aangemeld. De lezingen zijn 1 Korintiërs 9:24-27 en Hebreeën 12:1-3

 

Liturgie:

 

Organist: Hans van Blijderveen
Lector: Lucas Bode
M.m.v. 1: Bk-Kids o.l.v. Jolanda den Houter
M.m.v. 2: Emmelie Batenburg en band
KND: geen kindernevendienst

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Heer, wij zijn bijeen gekomen (HH 394)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 66 vs. 3, 5 en 7

Bemoediging en groet

Klein Gloria (samenzang met orgelbegeleiding)

Gebeden

DIENST VAN HET WOORD

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Onder, boven, voor en achter

Schriftlezing(en) (NBV)
- 1 Korintiërs 9: 24-27 (NBV) door Lucas
- Hebreeën 12: 1-3 (NBV) door Lucas

Antwoordlied: Nieuwe Stijl (BK-kids)

Verkondiging n.a.v. thema: Klaar voor de start

Muzikale meditatie: Vertrouw (BK-kids)

Overstapmoment

Lied na overstap: Ik wens jou (Trinity - solo Emmely, begeleid door Jobke, Vincent en Stefan)

Collecte: Inzameling van de gaven.

Pastorale mededelingen

Gebeden
- stil gebed
- Onze Vader

Zingen: Lied 1005 (samenzang met orgelbegeleiding)

Wegzending & Zegen
Amen (1x)