Kerkdienst

zondag 14 juli 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Kerkelijke gebouwen, Kerkrentmeesters,

Downloaden

Kerkdienst

De loopbaan van het geloof

Hartelijk welkom!

Liturgie:

Organist: Hans van Blijderveen 
Lector: Suzan Huibers

VOORBEREIDING

 • Voorbereidend orgelspel
 • Lied van voorbereiding: Gz. 280 (Liedboek 1973):1,2 en 3
 • Verstilling
 • Opening van de dienst
 • Aanvangspsalm: Ps. 65:1,2
 • Bemoediging en Groet
 • Klein Gloria NLB 195
 • Gebed van toenadering/ Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
 • Aanmoediging tot leven
 • Antwoordlied: EL 119

ROND HET WOORD

 • Kinderlied: EL 454
 • Schriftlezing: Fil. 3:1-16
 • Zingen: EL 80
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Gez. 473:1,2,3,6,9 (Liedboek 1973)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Inzameling van de gaven
 • Pastorale mededelingen-gebeden- Onze Vader
 • Zingen: Gz. 255:1,2,3
 • Heenzending en Zegen
 • Zingen: NLB 425