Kerkdienst

zondag 22 september 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Strijd en kracht

Thema is: “Strijd en kracht” n.a.v. het verhaal over David en Goliath, de herdersjongen versus de reus (1 Sam.17). Het  verhaal spreekt tot de verbeelding. Op allerlei vlakken ontmoeten ook wij als gelovigen Goliaths, reuzen die ons bedreigen. Wat doen we? Laten we ons bang maken? David is maar een schaapherdertje uit het dorp Bethlehem in Israël. Als gelovige gaat David de ongelijke strijd aan. Maar hij vertrouwt op de hulp van de machtige HEER, de God van Israël, die trouw zal zijn aan zijn belofte zijn mensen niet in de steek te laten. Goliath gaat er uiteindelijk aan. Het gaat over vertrouwen op God en over de geestelijke strijd waartoe hij ieder van ons roept. De kracht van het geloof ligt niet in ons. Die ligt in de grote Overwinnaar Jezus Christus. In Zijn kracht kunnen we overwinnen tegen reuzen. Met de wapenrusting van het geloof (Ef. 6).

 


Voor de dienst zingt combo (!) Opwekking 788 Wees welkom Geest van God

Gemeente zingt: Opwekking 281 Als een hert

Verstilling

AanvangsPsalm 27:1,7

Onze hulp – Groet
Klein Gloria NLB 195
Gebed van toenadering/ Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
Aanmoediging tot leven
 
Lied van Gloria: HH 386 Wil je opstaan (met combo)

Gebed om de opening van het Woord

Kindernevendienst:
- De kinderen van de kindernevendienst komen naar voren.
- Gesprekje met de kinderen.

Zingen: Opwekking 69

Schriftlezing: 1 Sam. 17: 31-50

Zingen: HH 445:1

Schriftlezing: Efeziërs 6: 10-17

Zingen: HH 445:2

 Verkondiging “Strijd en kracht”
 
Muzikale meditatie

Zingen: HH 450:1,2

Collecte:
tijden de collecte zingt het Combo “Wat houd ik van uw huis- Opwekking715)

Past. mededelingen

Gebed- stil gebed - onze Vader

Lied 416: 1, 2, 3

Zegen met gezongen ‘Amen’