Kerkdienst

zondag 29 september 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda

Een kerk met smoel.

Ooit las ik in de kerkkrant van de PKN (die inmiddels niet meer bestaat) het volgende: ‘Een kerk met smoel, is een groeiende kerk’. Die uitspraak heeft mij altijd aangespoord om ‘uitgesproken' werk te maken van samen kerk zijn. Maar soms stel ik mijzelf de vraag: Wat is een kerk met smoel? En kun je dat zo wel zeggen? Hoort bij het christen-zijn niet juist ingetogenheid? En ik geloof, dat - als je het zo zegt - dat het meer losmaakt dan ik op voorhand zelf kan bedenken.

Enkele zondagen geleden dachten we na over de woorden van Handelingen 2:44 over eenheid en gemeenschappelijkheid. Met die kwalificatie van de eerste christelijke gemeente raakten we al in het spoor. Ik wil dat spoor verder volgen. Deze keer opnieuw met een lezing uit Handelingen. Want ‘Handelingen’ zegt veel over uitgesproken kerk-zijn. Over - en dat is het thema - Een kerk met smoel.

 

Hartelijk welkom in de eredienst,

Johan Duijster